Nuorisovaltuusto, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Nuorisovaltuuston tapahtumatyöryhmän asiat

KIRDno-2017-974

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Nuorisovaltuuston toimintasäännön § 3.8 mukaisesti nuorisovaltuusto voi perustaa alaisuuteensa, rajattuja aihekokonaisuuksia käsitteleviä työryhmiä. Perustamisen yhteydessä nuorisovaltuusto valitsee työryhmiin tarpeelliseksi katsotun määrän jäseniä. Työryhmän toiminnasta ja toimikaudesta ynnä muista vastaavista asioista voidaan päättää tarkemmin työryhmän asettamisen yhteydessä.

Nuorisovaltuuston tapahtumatyöryhmä vastaa nuorisovaltuuston tapahtumien suunnittelusta ja ideoimisesta. Tapahtumatyöryhmä koordinoi tapahtumien toteuttamista.

Tapahtumatyöryhmän kutsuu koolle nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Arttu Leskinen.

Ehdotus

Nimetään jäsenet nuorisovaltuuston tapahtumatyöryhmään.

Päätös

Tapahtumatyöryhmän jäseniksi nimettiin Arttu Leskisen lisäksi Vivi Lehtonen, Saga Lavi, Emma Alppi ja Onni Virtanen.

Päätettiin, että työryhmään voivat osallistua myös nuorisovaltuuston ulkopuoliset tapahtumien tuottamisesta kiinnostuneet nuoret.

Ehdotus

Kuullaan tapahtumatyöryhmän ajankohtaiset asiat.

Päätös

Kuultiin tapahtumatyöryhmän ajankohtaiset asiat:

  • ulkoilmatapahtuma 17.5.
  • eri vaihtoehtoja tapahtumapaikalle on kyselty. Varmistetaan vielä paikka ja sitten tiedotetaan lisää.
  • työryhmän on kysellyt paikalle eri toimijoita (urheiluseuroja yms.)
  • artisteilta on kysytty tarjouksia.
  • Käydään tapahtumasta lisää keskustelua nuorisovaltuuston whatsapp-ryhmässä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.