Nuorisovaltuusto, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Nuorisovaltuuston sometiimin asiat

KIRDno-2017-974

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Nuorisovaltuuston toimintasäännön § 3.8 mukaisesti nuorisovaltuusto voi perustaa alaisuuteensa, rajattuja aihekokonaisuuksia käsitteleviä työryhmiä. Perustamisen yhteydessä nuorisovaltuusto valitsee työryhmiin tarpeelliseksi katsotun määrän jäseniä. Työryhmän toiminnasta ja toimikaudesta ynnä muista vastaavista asioista voidaan päättää tarkemmin työryhmän asettamisen yhteydessä.

Nuorisovaltuuston Sometiimi vastaa nuorisovaltuuston somekanavien kehittämisestä ja päivittämisestä. Sometiimi laatii nuorisovaltuuston viestintäsuunnitelman.

Sometiimin kutsuu koolle nuorisovaltuuston sihteeri Aapo Saranpää.

Ehdotus

Nimetään jäsenet nuorisovaltuuston sometiimiin.

Päätös

Sometiimin jäseniksi valittiin Aapo Saranpään lisäksi Saga Lavi ja Vivi Lehtonen.

Sometiimi kokoontuu ennen nuorisovaltuuston kokouksia klo 17.00.

Ehdotus

Kuullan sometiimin ajankohtaiset asiat.

Päätös

Kuultiin sometiimin ajankohtaiset asiat:

  • Sometiimi kokoontuu ensimmäistä kertaa nuorisovaltuuston 2.4.2019 kokouksen yhteydessä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.