Nuorisovaltuusto, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Nuorisovaltuuston edustajan valinta kunnanvaltuuston 4.3.2019 kokoukseen

KIRDno-2017-1287

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 129 § mukaisesti nuorisovaltuusto,​ vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa,​ jolla on läsnäolo-​ ja puheoikeus.

Nuorisovaltuuston,​ vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-​oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
 

Kunnanvaltuuston seuraava kokous on 4.3.2019.

Ehdotus

Valitaan nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja kunnanvaltuuston 4.3.2019 kokoukseen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Nuorisovaltuuston edustajaksi kunnanvaltuuston 4.3.2019 kokoukseen valittiin Aapo Saranpää ja varaedustajaksi Onni Virtanen.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.