Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma vuodelle 2018

KIRDno-2017-974

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Martta-Liisa Kosonen, martta-liisa.kosonen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston toimintasäännön §5 mukaisesti nuorisovaltuuston puheenjohtajisto valmistelee vuosittain nuorisovaltuuston hyväksyttäväksi toimintasuunnitelman. Nuorisovaltuusto valmistelee määrärahansa käyttösuunnitelman, jonka sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vapaa-aikajaosto hyväksyy.

 

Ehdotus

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto ehdottaa, että nuorisovaltuuston toimitasuunnitelmaa työstetään yhdessä koko nuorisovaltuuston kesken tammi-helmikuussa 2018 yhteisessä toimintasuunnittelupäivässä.

Päätös

Päätettiin, että toimitasuunnitelmaa työstetään yhdessä koko nuorisovaltuuston kesken tammi-helmikuussa 2018 yhteisessä toimintasuunnittelupäivässä.

Vuoden 2018 toimintasuunitelman ja määrärahan käyttösuunitelman pitää olla valmis ennen seuraavaa sivistys ja hyvinvointilautakunnan vapaa-aika jaoston kokousta (24.1).

Kokouksen jälkeen nuorisovaltuusto ideoi alustavasti vuoden 2018 toimintasuunitelmaa.

Perustelut

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto on valmistellut pohjan nuorisovaltuuston toimintasuunnitelmasta.

Toimintasuunnitelma tehdään valmiiksi nuorisovaltuuston yhteisessä toiminnansuunnittelupäivässä lauantaina 3.2.2018

 

Ehdotus

Hyväksytään esitys.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.