Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Nuorisovaltuuston kokousaikataulu 2018

KIRDno-2017-1264

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Martta-Liisa Kosonen, martta-liisa.kosonen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston toimintasäännön 6§ mukaisesti nuorisovaltuuston kokous kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Kokoukset pidetään nuorisovaltuuston päättämissä paikoissa.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto ehdottaa, että nuorisovaltuuston kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan kunnanvaltuuston kokouksia edeltävillä viikoilla, jotta kunnanvaltuuston esityslista voidaan käydä läpi nuorisovaltuuston kokouksessa. Kunnanvaltuusto kokoontuu keväällä 2018 maanantaisin 29.1., 5.3., 9.4., 14.5. ja  18.6.

Ehdotus

Päätetään nuorisovaltuuston kokouspäivämäärät keväälle 2018.

Päätös

Päätettiin Kirkkoummen nuorisovaltuuston kokouspäivämäärät keväälle 2018.Nuorisovaltuusto kokoontuu tiistaisin kunnanvaltuuston kokousta edeltävällä viikolla.

Nuorisovaltuuston kokouspäivämäärät keväällä 2018:  23.1., 27.2., 3.4., 8.5. ja 12.6.

 

 

 

Valmistelija

  • Martta-Liisa Kosonen, martta-liisa.kosonen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto ehdottaa, että 3.4. kokouksen ajankohta siirretään tiistaille 27.3.2018.

Ehdotus

Hyväksytään esitys.

Päätös

Ungdomsfullmäktige beslutade enligt förslaget.

Ungdomsfullmäktiges sammanträdesdagar våren 2018: 23.1., 27.2., 27.3., 8.5. ja
12.6.