Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Nuorisovaltuuston toimintasäännön §6 mukaan kokouskutsu lähetetään
jäsenille ja muille kokoukseen kutsuttaville vähintään viikkoa ennen kokouksen
ajankohtaa nuorisovaltuuston päättämällä tavalla.
Nuorisovaltuuston toimintasäännön §6 mukaan nuorisovaltuuston kokous on
päätösvaltainen,​ kun paikalla on yli 1/2 jäsenistä.

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalla oli yli puolet nuorisovaltuuston jäsenistä.

Kokouksessa oli mukana kunnanhallituksen edustaja Ulf Kjerin.