Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Ilmoitusasiat

Perustelut

a. Nuorisovaltuuston toiminnansuunnittelupäivä la 3.2.2018

Ehdotus

Nuorisovaltuusto päättää merkitä tiedoksi ilmoitusasiat,​ sekä kuulla edustajien
raportit tapahtumista.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi merkittiin tiedoksi:

b. Nuorisovaltuuston toimintasuunnittelupäivä 3.2 Veikkolassa n. klo 10.00-18.00.

c. Mimmi muistutti tämän vuoden verokorttien toimittamisesta Taitoaan. Lisätietoja: https://www.kirkkonummi.fi/luottamushenkiloiden-asiointisivu

d. Kirkkonummen remontissa oleva kirjasto on jakautunut kahteen osaan. Pääkirjastoon (Tallinmäki 2) ja nuorten osasto MESTAan (Kirkkotallintie 2). Uuteen kirjastoon on tulossa nuorisotila. Uuden kirjaston suunnitelmia voi käydä katsomassa ja kommentoimassa MESTAssa.

e. Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnitelmia esiteltiin keskiviikkona 17.1. Kantvikin koululla ja Katvikin koulun oppilaat saivat kertoa mielipiteensä koulun pihan suunnitelmiin perjantaina 19.1. Lähiliikuntapaikan suunnitelmiin voi tutustua: https://www.kirkkonummi.fi/kantvikin-lahiliikuntapaikan-suunnitelmien-minimessut-onnistunut-tapahtuma