Nuorisovaltuusto, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Terveiset Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston kokouksesta

KIRDno-2017-1289

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Martta-Liisa Kosonen, martta-liisa.kosonen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Maakunnallinen nuorisovaltuusto perustuu Suomen hallituksen maakuntalakiesitykseen, jonka 26 §:ssä velvoitetaan tulevat maakunnat perustamaan nuorten vaikuttajatoimielin eli maakunnallinen nuorisovaltuusto. Jäsenet nuorisovaltuustoon valitaan kuntien vastaavista. Jokainen kunta saa vähintään yhden edustajan. Maakuntien vastuulle jää varmistaa maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaympäristön puitteet eli esimerkiksi tilat.

Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston aloitustapaamiseen 4.10. osallistui Kirkkonummen nuorisovaltuuston edustaja Arttu Leskinen. Aloitustapaamisessa linjattiin, että maakuntanuorisovaltuustoon tulee edustajat kunnista porrastetusti: Helsingistä 5, Vantaalta ja Espoosta 3, yli 30 000 asukkaan kunnista 2 ja alle 30 000 asukkaan kunnista 1. Tämä tarkoittaa, että Kirkkonummelta maakunnalliseen nuorisovaltuustoon valitaan 2 edustajaa.

Maakunnallinen nuorisovaltuusto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja toteuttaa seuraavia tehtäviä:
1. Edustaa nuoria sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa
2. Toimii nuorten neuvonantaja ryhmänä Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelman työssä ja Ohjaamojen suunnittelussa
3. Valmistelee palvelulupausta ja maakuntastrategiaa
4. Osallistaa nuoria mukaan maakunnan valmisteluun
5. Välittää tietoa uudesta maakunnasta ja maakuntavaaleista

Maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenen tehtävänä on edustaa ja tuoda näkyviin alueensa nuorten näkökulmaa maakunnalliseen päätöksentekoon sekä toimia viestinviejänä paikallisen nuorisovaltuustoon.
Maakunnallisen nuorisovaltuuston toimikausi on vuosi.


Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidetään 14.11. klo 17 alkaen Helsingin Pasilassa Uudenmaan maakuntaliiton tiloissa (Esterinportti 2).

Ehdotus

Valitaan kaksi edustajaa Uudenmaan maakunnalliseen nuorisovaltuustoon.

Päätös

Kirkkonummen nuorisovaltuuston edustajiksi Uudenmaan maakunnalliseen nuorisovaltuustoon asettuivat ehdolle Arttu Leskinen, Emma Alppi, Saku Hiippala, Aapo Saranpää ja Ville Nenonen.

Edustajien paikasta käytiin vaalit.

Vaaleissa annettiin 13 ääntä.

Vaalien tulos:

Arttu Leskinen, 3 ääntä

Emma Alppi, 3 ääntä

Saku Hiippala, 2 ääntä

Aapo Saranpää, 3 ääntä

Ville Nenonen, 1 ääni

Tyhjiä 1 kpl

Tasan ääniä saaneiden ehdokkaiden kesken suoritettiin arvonta.

 

Valittiin Kirkkonummen nuorisovaltuuston edustajiksi Uudenmaan maakunnalliseen nuorisovaltuustoon Emma Alppi ja Arttu Leskinen.

 

Valmistelija

  • Martta-Liisa Kosonen, martta-liisa.kosonen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kuullaan edustajan raportti Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksesta 14.11.2017.

Päätös

Kuultiin edustajan raportti Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksesta 14.11.2017.

 Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa valittiin puheejohtaja ja varapuheenjohtajat.

Puheejohtajaksi valittiin Jim Koskinen ja varapuheejohtajiksi Lotta Leikoski ja Eero Sytelä.

Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston seuraavaa kokouspäivämäärää ei ole vielä päätetty.