Nuorisovaltuusto, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma vuodelle 2018

KIRDno-2017-974

Valmistelija

  • Martta-Liisa Kosonen, martta-liisa.kosonen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston toimintasäännön §5 mukaisesti nuorisovaltuuston puheenjohtajisto valmistelee vuosittain nuorisovaltuuston hyväksyttäväksi toimintasuunnitelman. Nuorisovaltuusto valmistelee määrärahansa käyttösuunnitelman, jonka sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vapaa-aikajaosto hyväksyy.

 

Ehdotus

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto ehdottaa, että nuorisovaltuuston toimitasuunnitelmaa työstetään yhdessä koko nuorisovaltuuston kesken tammi-helmikuussa 2018 yhteisessä toimintasuunnittelupäivässä.

Päätös

Päätettiin, että toimitasuunnitelmaa työstetään yhdessä koko nuorisovaltuuston kesken tammi-helmikuussa 2018 yhteisessä toimintasuunnittelupäivässä.

Vuoden 2018 toimintasuunitelman ja määrärahan käyttösuunitelman pitää olla valmis ennen seuraavaa sivistys ja hyvinvointilautakunnan vapaa-aika jaoston kokousta (24.1).

Kokouksen jälkeen nuorisovaltuusto ideoi alustavasti vuoden 2018 toimintasuunitelmaa.