Nuorisovaltuusto, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Nuorisovaltuuston toimintasäännön §6 mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille kokoukseen kutsuttaville vähintään viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa nuorisovaltuuston päättämällä tavalla.

Nuorisovaltuuston toimintasäännön §6 mukaan nuorisovaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on yli 1/2 jäsenistä.

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaikki nuorisovaltuutetut olivat paikalla.

Kokouksessa mukana kunnanhallituksen edustaja Ari Harinen.

Kokouksessa mukana myös Annika Sjöblom Luckanilta tekemässä juttua nuorisovaltuustosta.

Kokouksessa lisättiin pykälät:

§ 20 Edustajat kuuma kuntiin
§ 21 Edustaja kunnanvaltuuston seuraavaan kokoukseen