Nuorisovaltuusto, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Edustaja kunnanvaltuuston seuraavaan kokoukseen (lisäpykälä)

Perustelut

Nuorisovaltuuston edustajan valinta kunnanvaltuuston 18.12.2017 kokoukseen.

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 129 § mukaisesti nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.
Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.

Ehdotus

Valitaan edustaja kunnanvaltuuston 18.12.2017 kokoukseen.

Päätös

Nuorisovaltuuston edustajaksi kunnanvaltuuston 18.12.2017 kokoukseen valittiin Akseli Jokinen.

Pätettiin, että Akseli pitää puheenvuoron nuorisovaltuuston Nuorisovaalit PRESSA -haasteeseen  liittyen.