Nuorisovaltuusto, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arttu Leskinen ja Akseli Kiviniemi.
Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarpeen tullen myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaihin 18.12.2018 mennessä ja se allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 19.12.2018 kunnan verkkosivuilla.