Nuorisovaltuusto, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Nuorisovaltuuston vuoden 2018 toimintakertomus

KIRDno-2017-974

Perustelut

Nuorisovaltuuston toimintasäännön §5 mukaisesti nuorisovaltuusto raportoi toiminnastaan vuosittain laatimalla toimintakertomuksen. Puheenjohtajisto valmistelee toimintakertomuksen nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuuston hyväksymä toimintakertomus annetaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vapaa-aikajaostolle.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto on koonnut nuorisovaltuuston vuoden 2018 toimintakertomuksen.

 

 

Ehdotus

Puheenjohtajisto esittää, että nuorisovaltuusto käy toimintakertomuksen läpi, tekee siihen tarvittavat muutokset ja hyväksyy sen.

Päätös

Toimintakertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin.