Nuorisovaltuusto, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Nuorisovaltuuston kokousaikataulu kevät 2019

KIRDno-2017-1264

Perustelut

Nuorisovaltuuston toimintasäännön 6§ mukaisesti nuorisovaltuuston kokous kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Kokoukset pidetään nuorisovaltuuston päättämissä paikoissa.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto ehdottaa, että nuorisovaltuuston kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan kunnanvaltuuston kokouksia edeltävillä viikoilla, jotta kunnanvaltuuston esityslista voidaan käydä läpi nuorisovaltuuston kokouksessa. 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että nuorisovaltuuston kokouspäivämäärät keväällä 2019 ovat: 22.1., 26.2., 2.4., 7.5., 11.6. 

Ehdotus

Päätetään nuorisovaltuuston kokouspäivämäärät keväälle 2019.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti, että nuorisovaltuuston kokouspäivämäärät keväällä 2019 ovat: 22.1., 26.2., 2.4., 7.5., 25.5.

Kokoukset alkavat klo 17.30. Lauantain 25.5. kokouspäivän aikataulusta päätetään kevään aikana.