Nuorisovaltuusto, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Nuorisovaltuuston edustajan valinta kunnanvaltuuston 15.12. kokoukseen

KIRDno-2017-1287

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 129 § mukaisesti nuorisovaltuusto,​ vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa,​ jolla on läsnäolo-​ ja puheoikeus.

Nuorisovaltuuston,​ vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-​oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
 

Kunnanvaltuuston seuraava kokous on 15.12.2018.

Ehdotus

Valitaan nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja kunnanvaltuuston 15.12.2018 kokoukseen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Nuorisovaltuuston edustajaksi kunnanvaltuuston 15.12. kokoukseen valittiin Akseli Jokinen.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.