Nimistötoimikunta, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Tiedoksi annettavat asiat

Valmistelija

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tiedoksi annettavat asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Nimistötoimikunnalla ei ollut tiedoksi annettavia asioita.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.