Nimistötoimikunta, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 LISÄPYKÄLÄ: Hanke 35600, Kvisin asemakaava ja Pohjois-Jorvaksen asemakaava hanke 35301, nimistönsuunnittelun periaatteet ja aihepiirit (lisäpykälä)

KIRDno-2017-1065

Valmistelija

  • Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi
  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kvisin asemakaavahankkeen valmistelu on käynnistymässä. Nimistönsuunnittelun aihepiiri ja periaatteet on syytä suunnitella jo valmistelun alkuvaiheessa. Viereisen Pohjois-Jorvaksen nimistönsuunnittelu on syytä liittää ainakin osittain samaan kokonaisuuteen.

Alueiden kaavoituksessa nykyisten pientaloalueiden rakentamista tiivistetään ja laajennetaan pohjoiseen. Alueet rajautuvat etelässä Vanhaan Rantatiehen ja Masalantiehen, pohjoisessa Keskusmetsään.

Osa uusista liikenneyhteyksistä on aikaisempien osoitekatujen jatkeita, osa uusia väyliä. Väylien tarkempi sijainti ja niiden käyttötarkoitus varmistuu kaavoituksen edetessä.

Alueen nimistö ja historia

Molemmilla alueilla on jo käytössä olevaa osoitenimistöä, mutta muita reittejä, puistoja ja viheralueita ei ole nimetty.

Alueella on pitkään ollut asutusta ja sen piirissä on useita vanhoja maarekisterikyliä kantatiloineen, huviloineen ja palsta-asutuksineen. Alueen erityispiirteenä 1900-luvun alkupuolella olivat kauppapuutarhat ja puutarhasuunnitteluun liittyvä toiminta. Myös konsuli Hemming Elfvingin rakennuttama Jorvaksen mylly ja siihen kytkeytyvä yritystoiminta vaikutti alueen kehitykseen. Pokrovan luostariyhteisö toimii nykyään Elfvingin entisen huvilan pihapiirissä. Konsuli Elfving nimesi sen aikoinaan Villa Dannebrogiksi. Huvilan nimi oli alun perin Kyöstilä. Sen rakennutti kirjailija ja itsenäisyysmies Kyösti Vilkuna 1910-luvun alussa.  Hän kuului sortokauden aktivisteihin ja kirjoitti mm. kansallismielisiä historiaromaaneja, kuten ”Tapani Löfvingin seikkailut isonvihan aikana”. Jouduttuaan vangiksi Pietarin Shpalernajaan ja taloudellisiin vaikeuksiin Vilkuna möi Kyöstilän 1917.

 

Käytössä olevat osoitenimet, Kvisin asemakaava

Bengt Schalinin tie – Bengt Schalins väg

Kvisinkuja – Kvisgränden

Kvisinpolku – Kvisstigen

Kvisinrinne – Kvisbrinken

Kvisintie – Kvisvägen

Neidonlaakso – Neidonlaakso

Vanha Rantatie – Gamla Kustvägen

 

Käytössä olevat osoitenimet, Pohjois-Jorvaksen asemakaava

Autioniityntie – Ödesängsvägen

Elfvinginkuja – Elfvingsgränden

Kolmenkylänkaari – Trebybågen

Kolmenkylänkuja – Trebygränden

Kolmenkyläntie – Trebyvägen

Löfdalantie – Löfdalavägen

Masalantie – Masabyvägen

Vasikkahaantie - Kalvhagsvägen

Molemmilla kaava-alueilla tullaan tarvitsemaan uusia kaavanimiä osoitekaduille, jalankulku- ja pyöräilyreiteille sekä puistoille ja viheralueille.

Opastavuuden kannalta on hyvä, jos pyritään pääosin käyttämään ennestään käytössä olevaa osoitenimistöä runkona. Niistä voidaan muodostaa saman alkuisia sivuväyliä.

Alueen vanhaa nimistöä ja alueen historiaan liittyvää toimintaa voidaan käyttää uuden kaavanimistön aihepiirinä, erityisesti puisto- ja viheralueita nimettäessä.

Nimistötoimikunnan päätös tästä asiasta on syytä liittää Pohjois-Jorvaksen kaavahankkeen käsittelyasiakirjoihin: KIRDno-2017-1064, Hanke 35301, Pohjois-Jorvaksen asemakaava

Liitteet: Opaskartta 2018, käytössä olevat osoitenimet, Länsi-Jorvaksen asemakaava – alueluonnos Kvis ja Pohjois-Jorvas,

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimikunta ehdottaa, että Kvisin asemakaavan (hanke 35600) ja Pohjois-Jorvaksen asemakaavan (hanke 3530) nimistönsuunnittelussa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Molemmilla kaava-alueilla nimetään mahdollisimman kattavasti uudet osoitekadut, jalankulku- ja pyöräilyreitit, puistot ja viheralueet sekä muut kohteet, joihin voi liittyä esim. pelastustoiminnan tarve.
  • Uuden osoitteiston runkona käytetään pääosin ennestään käytössä olevaa osoitenimistöä ja muodostetaan saman alkuisia sivuväyliä.
  • Alueen vahaa nimistöä ja alueen historiaan liittyvää toimintaa voidaan käyttää uuden kaavanimistön aihepiirinä, erityisesti puisto- ja viheralueita nimettäessä.
  • Kaavaselostuksiin liitetään kaikki kaavanimet rinnakkaismuotoineen kohteen käyttötarkoituksen mukaan ryhmiteltynä.

Lisäksi nimistötoimikunta toteaa, että tämä nimistötoimikunnan päätös on syytä liittää Pohjois-Jorvaksen kaavahankkeen käsittelyasiakirjoihin: KIRDno-2017-1064, Hanke 35301, Pohjois-Jorvaksen asemakaava.

Päätös

Nimistötoimikunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.