Nimistötoimikunta, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Hanke 32101, Masalan urheilupuisto, osoitenimen lisääminen asemakaavaan, Puolukkamäen sivutie

KIRDno-2017-128

Valmistelija

  • Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi
  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kun Masalan urheilupuiston asemakaavaa toteutetaan, nykyinen ajoyhteys Masalantieltä korttelin  2031 tontille nro 16 poistuu ja tontti tarvitsee uuden osoitteen.
Uusi ajoyhteys tontille Puolukkamäen kautta on pitkä ja mutkikas. Se kulkee terveyskeskuksen ympäri ja Masalan monitoimitalon piha- ja pysäköintialueen läpi. Osoitejärjestelmän toimivuuden kannalta oma osoitenimi Masalan monitoimitalon pysäköintialueelta lähtevälle ajoyhteydelle on välttämätön.

Hallintosäännön 9 luvun 75 § pykälän mukaan kunnanarkkitehdin toimivaltaan kuuluu päättää muutoksista, jotka koskevat asemakaavojen katujen ja muiden yleisten alueiden nimiä ja nimenmuutoksia samoin kuin kunnanosien ja korttelien numeroita (MRL 55 §). Tarvittavan nimen lisääminen asemakaavaan ja osoitejärjestelmään voidaan tehdä  kunnanarkkitehdin päätöksellä.

Koska kyseessä on Puolukkamäki - Lingonbacken -nimisen osoitekadun jatke, Puolukka-mäki -alkuinen osoitenimi palvelisi parhaiten kohteen löytymistä.
Mahdollisia vaihtoehtoja ovat esim.

Puolukkamäenkuja - Lingonbackagränden

Puolukkamäenpolku - Lingonbackastigen

Puolukkamäenkaari - Lingonbackabågen

Maanomistajalta pyydetään vastausta helmikuun loppuun mennessä, sähköinen tiedoksianto.

Liite: Puolukkamäki, osoitekartta; Puolukkamäki, Masalan urheilupuiston asemakaava, osa kaavakartasta

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimkunta päättää, että asianmukaisen osoiteminen saamiseksi Masalan urheilupuiston asemakaavan kortteliin 2031, tontille 16

1. pyydetään maanomistajan kannanotto soveltuvista osoitenimistä Puolukkamäen sivutielle, määräaika 28.2.2019

2. kannanoton jälkeen nimistötoimikunnan valmistelijat tekevät kunnanarkkitehdille ehdotuksen uuden osoitenimen lisäämisestä Masalan urheilupuiston asemakaavaan.

3. sähköinen tiedoksianto maanomistajalle lähetetään mahdollisimman pian.

4. päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Nimistötoimikunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.