Nimistötoimikunta, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Tiedoksi annettavat asiat

Perustelut

Tiedoksi annettavat asiat esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimikunta merkitsee tiedoksi kokouksessa esiteltävät asiakirjat.

Päätös

Kokouksessa ei ollut esiteltäviä asiakirjoja.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.