Nimistötoimikunta, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Muut asiat

Perustelut

Nimistötoimikunnan jäsenet voivat ehdottaa nimistötoimikunnan tehtäväkenttään liittyvien asioiden valmistelun käynnistämistä.

Toimikunta päättää valmistelun käynnistämisestä tai muista mahdollisista toimenpiteistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Päätös ehdotus annetaan kokouksessa.

 

Kokouksessa annettu päätösehdotus:

1. Nimistötoimikunta merkitsee tiedoksi uuden sähköpostiosoitteen: nimisto@kirkkonummi.fi, johon voi lähettää palautetta nimistöön liittyvissä asioissa.

2. Nimistötoimikunta merkitsee tiedoksi, että kunnan karttajärjestelmän kautta asiakkaat voivat koska tahansa antaa palautetta nimistöön liittyvissä asioissa osoitteessa: https://www.kirkkonummi.fi/palaute_nimistonsuunnittelu

Päätös

Nimistötoimikunta merkitsi tiedokseen seuraavat asiat:

1. Nimistötoimikunta merkitsee tiedoksi uuden sähköpostiosoitteen: nimisto@kirkkonummi.fi, johon voi lähettää palautetta nimistöön liittyvissä asioissa.

2. Nimistötoimikunta merkitsee tiedoksi, että kunnan karttajärjestelmän kautta asiakkaat voivat koska tahansa antaa palutetta nimistöön liittyvissä asioissa osoitteessa: https://www.kirkkonummi.fi/palaute_nimistonsuunnittelu

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.