Nimistötoimikunta, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Koirapuistojen nimet Kirkkonummella

KIRDno-2017-1199

Valmistelija

  • Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi
  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 12.2.2018 § 6, että Kirkkonummen uusien koirapuistojen suunnittelun yhteydessä on perusteltua myös nimetä kaikki Kirkkonummen koirapuistot. Valmistelussa voidaan käyttää hyväksi karttajärjestelmän nimistöpalautetta.

Koirapuistojen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa kunnassa kunnallistekniikkapalvelut. Suunnitteluvaiheessa uusille kohteille on merkitty nimet niiden sijainnin ja toiminnan laadun mukaan:  

Finnsbackan koirapuisto

Kirkkolaakson koirapuisto

Bron koirapuisto

Kantvikin koirapuisto

Masalan koirapuisto

Veikkolan koirapuisto

Ennestään käytössä olevat koirapuistot:

Gesterbyn koirapuisto

Jolkbyn koirapuisto

Laajakallion koirapuisto

Sundetin koirapuisto

Teknisistä syistä on hyödyllistä, että koirapuistoilla on niiden luonnetta ja sijaintia kuvaavat osat nimessä. ”Finnsbackan koirapuisto”. Lisäksi nimeen voidaan ottaa kolmas osa, johon haetaan ehdotuksia nimistöpalautteen avulla.

 

Selostuksen täydennys kokouksessa:

Uusien koirapuistojen tarkat sijainnit varmistuvat vasta sen jälkeen, kun suunnitelmaehdotukset ovat olleet yleisesti nähtävillä.

Kohteiden nimeäminen ilman tarkkaa sijaintitietoa ei ole perusteltua.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen koirapuistojen nimistä toteutetaan karttakysely.

Koirapuistojen nimissä käytetään niiden luonnetta ja sijaintia kuvaavia osia esim. ”Finnsbackan koirapuisto”.

Nimet tehdään kaksikielisinä. Lisäksi nimeen voidaan ottaa kolmas osa, johon haetaan ehdotuksia nimistöpalautteen avulla.

Uudet koirapuistot:

Finnsbackan koirapuisto - Finnsbacka hundpark

Kirkkolaakson koirapuisto - Kyrkdalens hundpark

Bron koirapuisto -  Bro hundpark

Kantvikin koirapuisto -  Kantviks hundpark

Masalan koirapuisto - Masaby hundpark

Veikkolan koirapuisto - Veikkola hundpark

Ennestään käytössä olevat koirapuistot:

Gesterbyn koirapuisto - Gesterby hundpark

Jolkbyn koirapuisto - Jolkby hundpark

Laajakallion koirapuisto - Bredbergets hundpark

Sundetin koirapuisto - Sundets hundpark

Tehdään karttakysely siten, että se on avoinna 31.8.2108 saakka.

 

Muutettu pohjaehdotus (annettu kokouksessa):

Koirapuistojen nimissä käytetään niiden luonnetta ja sijaintia kuvaavia osia esim. ”Finnsbackan koirapuisto”.

Nimet tehdään kaksikielisinä.

Lisäksi nimeen voidaan ottaa kolmas osa, johon haetaan ehdotuksia nimistöpalautteen avulla.

Kirkkonummen koirapuistojen nimistä toteutetaan karttakysely sen jälkeen kun uusien hankkeiden sijaintipaikat ovat varmistuneet.

Nykyisten ja suunniteltujen koirapuistojen sijainti on esitetty liitteissä "Koirapuistot 19.3.2018" ja "Nykyiset koirapuistot"

Päätös

Nimistötoimikunta päätti muutetun pohjaehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.