Nimistötoimikunta, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Tiedoksi annettavat asiat

Valmistelija

  • Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nimistötoimikunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat osallistumis-​ ja arviointisuunnitelmat:

Hanke 10108,​ Tallinmäen asemakaava

Hanke 11005,​ Keskustan urheilupuiston asemakaavan muutos

Hanke 20201,​ Pikkalanlahden asemakaava

Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Ennen kokousta mahdollisesti saapuvat muut tiedoksi annettavat asiat esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimikunta merkitsee tiedoksi selostuksessa mainitut asiakirjat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.