Nimistötoimikunta, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 15.2.2018 ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä perjantaina 16.2.2018 kunnan verkkosivuilla ja kunnan kirjaamossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Kujasalo ja Kurt Ekman.

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 15.2.2018 ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä perjantaina 16.2.2018 kunnan verkkosivuilla ja kunnan kirjaamossa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.