Nimistötoimikunta, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Muut asiat

Valmistelija

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nimistötoimikunnan jäsenet voivat ehdottaa nimistötoimikunnan tehtäväkenttään liittyvien asioiden valmistelun käynnistämistä.

Toimikunta päättää valmistelun käynnistämisestä tai muista mahdollisista toimenpiteistä.

 

Nimistötoimikunnan kokouksessa esille tullut asia:

Nimistönsuunnittelun periaatteiden mukaan henkilönnimiä ja sukunimiä käytetään ainoastaan,​ mikäli ne liittyvät paikallis-​ tai kulttuurihistoriaan. Muiden kuin edesmenneiden henkilöiden nimiä käytetään vain poikkeustapauksissa. 

Kirkkonummella on nimetty joitakin kaavakohteita,​ toreja ja aukioita paikallisten merkkihenkilöiden mukaan.

 

Kokouksessa esille tulleet asiat:

Nimistötoimikunnalle on 15.1.2018 puhelimitse saapunut ehdotus kohteen nimeämisestä henkilön mukaan

Ehdotuksessa esitetään,​ että nimistönsuunnittelussa Porkkalan alueella tien tai joku muu kohde nimettäisiin paikallisen merkkihenkilön mukaan.

Ehdotettu henkilö: Stig Häggman (1924-​2009),​ maanviljelijä ja paikallishistorian harrastaja,​ toiminut Porkkalan alueella aktiivisesti kansalaistoiminnassa ja vaikuttanut alueen kehitykseen.

 

Kirkkonummella on vireillä uusien koirapuistojen rakentaminen. Suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä on perusteltua myös nimetä kaikki Kirkkonummen koirapuistot. Valmistelussa voidaan käytettää hyväksi karttajärjestelmän nimistöpalautetta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Kokouksessa annettu ehdotus:

Nimistötoimikunta päättää

1

merkitä tiedokseen saapuneen ehdotuksen kohteen nimeämisestä paikallishistoriallisesti merkittävän henkilön mukaan. Kirjattu ehdotus otetaan huomioon soveltuvassa kohteessa suunnittelun edetessä.

2

että Kirkkonummen uusien koirapuistojen suunnittelun yhteydessä on perusteltua myös nimetä kaikki Kirkkonummen koirapuistot. Valmistelussa voidaan käyttää hyväksi karttajärjestelmän nimistöpalautetta.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.