Nimistötoimikunta, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Karttapalautteen käyttö nimistönsuunnittelussa

KIRDno-2017-1199

Valmistelija

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Karttapalautteen käyttö nimistönsuunnittelun työvälineenä on otettu osittain käyttöön. Ensimmäisenä kokeiluna pyydettiin ehdotuksia Porkkalan ulkoilualueen palvelupisteiden ja reittien nimiksi. Ehdotuksia pyydettiin karttaan valmiiksi merkityille kohteille. Ehdotuksia ja kommentteja tuli 9 kpl.

Karttapalautteen perusteella suunnittelun pohjaksi otettiin idea paikallisesta eläin- ja kasvilajistosta. Ehdotus laadittiin yhteistyössä FT Pekka Borgin kanssa ja se on lähetetty edelleen Porkkalan ulkoilualueen suunnittelijoille. Ehdotus on kokouksen oheisaineistona.

Karttapalutteeseen liittyviä ohjesivuja pyritään parantamaan. Seuraavan kokeilun tavoitteena on koota 30.9.2018 saakka tietoja Kirkkonummen virtavesistä käytetyistä vanhoista ja uusista paikallisista nimistä sekä virtavesien karttanimissä havaituista virheistä. Tähän kyselyyn kohteita ei merkitä valmiiksi karttaan, vaan tarkoitus on, että vastaajat merkitsevät itse kommenttinsa siihen kohtaan, jota kommentti koskee.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimikunta päättää, että kevätkaudella 2018 käynnistetään karttapalautteen keruu Kirkkonummen virtavesien nimistä. Kysely jatkuu 30.9.2018 saakka.

Palautetta toivotaan

1. Kirkkonummen virtavesistä käytetyistä vanhoista ja uusista paikallisista nimistä, joiden käytöstä on tietoja, mutta niitä ei ole merkitty nykyiseen karttapohjaan 

2. karttanimissä havaituista virheistä.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.