Nimistötoimikunta, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Hanke 33111, Masalanportin asemankaava, valmisteluaineisto, nimistötoimikunnan lausunto

KIRDno-2017-130

Valmistelija

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi
  • Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nimistötoimikunnalta on pyydetty 9.2.2018 mennessä lausuntoa hankkeesta 33111, Masalanportin asemakaavan valmisteluaineisto. Kaava-alue sijaitsee rantaradan, Kehä III:n ja Sundsbergintien välisellä alueella. Suunnitelmassa liikennereittien solmukohtaan sijoitetaan asuinrakentamista, toimitilarakentamista, paloasema, huoltoaseman korttelialue sekä eri tyyppisiä liikenne- ja viheralueita.

Kaavassa osoitteiden muodostuminen ja kulkuyhteydet kaikille tonteille eivät ole selkeitä. Korttelin 2034 pohjoisosaan ei ole merkitty mistään suunnasta ajoyhteyttä. Osoitetta varten tarvitaan tieto, mitä kautta on ajoyhteys tähän osaan korttelia.

Kortteliin 2064 ajoyhteys on torin läpi ja LPA-alueen kautta.

Kaupalliset karttajärjestelmät käyttävät aineistoissaan pääasiassa katujen nimiä. LPA-alueiden nimiä niissä ei näy. Tämä vaikeuttaa osoitekohteiden löytymistä alueilla, missä LPA-alueen varrella on paljon osoitekohteita.

Asemakaavan nimi on nimistötoimikunnan tekemän ehdotuksen mukainen. Valmisteluaineistossa todetaan, että kaava-alueen nimistö esitetään kaavaehdotuksessa.

Lähes kaikki tässä kaavassa olevat nimet ovat käytössä myös muilla kaava-alueilla eri ikäisissä kaava-asiakirjoissa. Alle on koottu tähän kaavaan sisältyvä, aiemmin hyväksytty kaavanimistö sekä tarvittava uusi nimistö. Numerot viittaavat liitekarttaan Masalanportti 3320 nimistö.

Nimi

Osoitekadut ja tiet, Hyväksytty aikaisemman kaavoituksen yhteydessä / Uusi ehdotus

1. Eteläinen Salmitie – Södra Sundsvägen, hyväksytty

2. Kehä III – Ring III, hyväksytty

3. Salmitie – Sundsvägen, hyväkstytty

4. Sundetin puistotie – Sundets allé, hyväksytty

5. Sundsbergintie – Sundsbergsvägen, hyväksytty

Kevyen liikenteen väylät, torit ja LPA-alueet

6. Gavelbackanpolku – Gavelbackastigen, hyväksytty

7. Kartanonsilta – Herrgårdsbron, hyväksytty

8. Salmitori – Sundstorget, uusi

9. Salmipolku – Sundsstigen, uusi

Puistot, viheralueet ja muut kohteet

10. Salmipuisto - Sundsparken, hyväksytty (jatkuu toiselle kaava-alueelle), sisältää VL-alueeen sekä siihen liittyvät SL- ja EV-alueet

11. Puronotko – Bäcksänkan

Pieniä VP/me- ja EV-alueita ei nimetä.

.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimikunta päättää ehdottaa lausuntonaan, että kaavaselostukseen lisätään luettelo kaikista kaavassa olevista kaavanimistä molemmilla kotimaisilla kielillä ja kaavaan ja selostukseen merkitään seuraavat nimet:

Osoitekadut ja tiet:

1. Eteläinen Salmitie – Södra Sundsvägen

2. Kehä III – Ring III

3. Salmitie – Sundsvägen

4. Sundetin puistotie – Sundets allé

5. Sundsbergintie – Sundsbergsvägen

Kevyen liikenteen väylät, torit ja LPA-alueet:

6. Gavelbackanpolku – Gavelbackastigen

7. Kartanonsilta – Herrgårdsbron

8. Salmitori – Sundstorget

9. Salmipolku – Sundsstigen

Puistot, viheralueet ja muut kohteet:

10. Salmipuisto - Sundsparken, hyväksytty (jatkuu toiselle kaava-alueelle), sisältää VL-alueeen sekä siihen liittyvät SL- ja EV-alueet

11. Puronotko – Bäcksänkan

Pieniä VP/me- ja EV-alueita ei nimetä.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.