Nimistötoimikunta, kokous 11.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Tiedoksi annettavat asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa

 

Kokouksessa annettu ehdotus:

Nimistötoimikunta merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:

- Palvelu "Nimiarkisto.fi" on avattu käyttöön 11.12.2017 klo 13.00. Tämä nimiarkisto on paikka, johon kootaan digitaalisessa muodossa Suomesta kerätyt ja arkistoidut keskeiset nimiaineistot. Palveluun lisätään aineistoja vaiheittain, aluksi paikannimiaineistoja ja myöhemmin myös muuta nimistöä. Palvelu sisältää avautuessaan 11.12.2017 pääosan, noin 2 miljoonaa nimitietoa, Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkistoon yli 100 vuoden aikana kootuista paikannimikokoelmista. Mukana on myös pieni pilottiaineisto Suomen ruotsinkielisestä paikannimistä Svenska litteratursällskapetin kokoelmista. https://nimiarkisto.fi/

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.