Nimistötoimikunta, kokous 11.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 15.12.2017 ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä maanantaina 18.12.2017 kunnan verkkosivuilla ja kunnan kirjaamossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riki Saarimaa ja Markku af Heurlin.

Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 15.12.2017 ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä maanantaina 18.12.2017 kunnan verkkosivuilla ja kunnan kirjaamossa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.