Nimistötoimikunta, kokous 11.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Nimistötoimikunnan seuraavat kokoukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa

Päätös

Nimistötoimikunta päätti pitää kokouksensa seuraavasti:

12.2.2018 klo 16.30

19.3.2018 klo 16.30 ja

21.5.2018 klo 16.30

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.