Nimistötoimikunta, kokous 11.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa

Päätös

Muita asioita ei ollut käsiteltävänä.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.