Nimistötoimikunta, kokous 10.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Pöytäkirja tarkastetaan 14.12.2018 ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2018 kunnan verkkosivuilla ja kunnan kirjaamossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riki Saarimaa ja Kurt Ekman.

Pöytäkirja tarkastetaan 14.12.2018 ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2018 kunnan verkkosivuilla ja kunnan kirjaamossa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.