Nimistötoimikunta, kokous 10.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kevätkauden 2019 nimistötoimikunnan kokoukset (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nimistötoimikunnan kokouksien ajankohdista vuodelle 2019 ei ole tehty päätöksiä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimikunta tekee päätöksen vuoden 2019 ensimmäisen kokouksen ajankohdasta.

Kevätkauden 2019 muiden kokouksien ajankohdista päätetään vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa.

Päätös

Päätettiin, että seuraava nimistötoimikunnan kokous pidetään 4.2.2019 klo 16.30 Kirkkonummen kunnantalolla.