Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Valvottavat viranhaltijapäätökset, kuntatekniikan lautakunta

Lautakunnalle saatetaan tiedoksi ja valvottavaksi seuraavat viranhaltija-

päätökset:

 

Kuntatekniikan toimialajohtaja
Hankintapäätös:
§1 Erikoisvalaistuksen rakentaminen Kirkkolaakson puistoon, 12.7.2017

Henkilöstöpäätös:

§3 Kouluemännän palkkaaminen, vakanssi 2000700487, 22.6.2017

§11 Laitoshuoltajan palkkaaminen, vakanssi 3000991470, 2.8.2017

§12 Laitoshuoltajan palkkaaminen, vakanssi 3000991469, 2.8.2017

§13 Laitoshuoltajan palkkaaminen, vakanssi 3000991468, 2.8.2017

§14 Laitoshuoltajan palkkaaminen, vakanssi 3000992148, 2.8.2017

§15 Laitoshuoltajan palkkaaminen, vakanssi 2000700462, 2.8.2017

Rakentamista koskeva päätös:

Lisälouhinnat, lisätyötarjouksen numero 11 hyväksyminen

 

Rakennuttamispäällikkö
Hankintapäätös:
§ 23 Sjökullan oppimiskeskus, C-rak lisä- ja muutostyöt 47a, 58, 50a, 49a, 48a, 46a, 39a ja 33a, 2.6.2017

§ 22 Sjökullan oppimiskeskus, C-rak lisä- ja muutostyöt 22, 30, 44, 62, 63, 64a ja 65, 2.6.2017

§ 1 Kirkkonummen pääkirjaston viemärisaneeraustyöt, 13.6.2017

§ 2 Kantvikin päiväkoti, lisä- ja muutostyöt, 1b, 5, 7, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34a 35, 36, 37 ja 39, 27.6.2017

§ 3 Sjökullan oppimiskeskus, lisä- ja muutostyöt, 29.6.2017

§ 4 Sjökullan oppismiskeskus, lisä- ja muutostyöt, 3.7.2017

§ 5 Jokirinteen oppimiskeskus, rakennuttaminen, juristin palvelut, 5.7.2017

§ 6 Asuntotoimen Koki-laajennus, hankinta 10.7.2017

§ 7 Kantvikin päiväkoti, lisä- ja muutostyöt, 31, 33, 41, 47A, 48, 50 ja 54, 9.8.2017

 

Kuntatekniikkapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 46 Caruna Oy:n verkostomuutostarjouksen nro 3732136 hyväksymispäätös, 1.6.2017

§ 1 Hankintapäätös Finnsbackan koirapuiston suunnittelusta, maastomallin mittaustyötarjouksen hyväksyminen, 8.6.2017

§ 2 Hankintapäätös sähköautoselvityksestä valtuustoaloitteen vastausta varten, 27.6.2017

Delegointipäätös:
§ 1 Kuntatekniikkapäällikön johtosäännön mukaisen päätös- ja toimivallan delegointi, 9.6.2017

Rakentamista koskeva päätös:
§ 1 Caruna Oy:n verkostomuutostarjouksen nro 3765830 hyväksyminen, 22.6.2017

§ 2 Hyväksymispäätös HSY:n tarjouksesta pilaantuneiden maiden käsittelystä, 26.6.2017

§ 3 Hankintapäätös Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteysalueen mittauksesta, 26.6.2017

§ 4 Hankintapäätös, Porkkalantien valaistuken rakentaminen välillä KT51 Länsiväylä-Vanha Porkkalantie, 28.6.2017

§ 5 Hankintapäätös Kolsarin puistoraitin valaistuksen suunnittelusta, 28.6.2017

§ 6 Luostarinrinteen ja Munkinmäen risteysalueen korjauksen rakennesuunnittelu, suunnittelutarjouksen hyväksyminen, 3.7.2017

§ 7 Hankintapäätös Kantvikin lähiliikunta-alueen yleis- ja rakennussunnititelusta, 3.7.2017

§ 8 Lisätyötarjouksen nro 1 hyväksyminen, 10.8.2017

§ 9 Jokiniityn alueen kunnallistekniikan rakentaminen, lisätyö numero 16 hyväksyminen

Yleinen päätös:
§ 1 Rantaniityntien liikennemerkkisuunnitelman hyväksymispäätös, 5.7.2017

 

Kunnossapitopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Hankintapäätös teräsverkkoaitojen rakentamisesta, 22.6.2017

§ 2 Hankintapäätös, teräskaiteen valmistus ja asennus kuntoportaisiin, 7.8.2017

§ 3 Masala, Sundet, Sarvvik, aluehoitourakan lisätyön nro 4 hyväksyminen, 7.8.2017

§ 4 Hankintapäätös, Masala, Sundet, Sarvvik, aluehoitourakan lisätyön nro 3 hyväksyminen, 9.8.2017

§5 Lisätyö no.2 Kirkkonummen keskusta-alueen, Veikkolan ja näiden väliin jäävien alueiden viherhoitourakka 15.4.2017-31.10.2019, 18.8.2017

§6 Hankintapäätös, Kirkkonummen keskusta-alueen, Veikkolan ja näiden väliin jäävien alueiden viherhoitourakka 15.4.2017-31.10.2019 Lisätyö no. 1

 

Kuntatekniikan toimialajohtaja
Hankintapäätös:
§2 Hankintapäätös, jätevedenpumppaamoiden saneerausten hankinta 2017, 24.07.2017
Henkilöstöpäätös:
§1 Kuntatekniikan hallinnon kesätyöntekijän valinta, 12.06.2017
§4 kokin palkkaaminen, vakanssi 2000600517, 22.06.2017
§7 Eron myöntäminen kaavoitusarkkitehdin virasta, vakanssi 3000991992, 05.07.2017
§8 Eron myöntäminen ravitsemistyöntekijän toimesta, vakanssi 2000600456, 05.07.2017
§9 Eron myöntäminen liikennesuunnitteluinsinöörin virasta, vakanssi 3000151255, 12.07.2017
§10 Eron myöntäminen, vakanssi 2000700462, 12.07.2017
Rakentamista koskeva päätös:
§1 Suunnittelutarjouksen hyväksyminen Vesitorninmäen kaava-alueen katu- ja rakennussuunnitteluun, 22.06.2017

Kunnangeodeetti
Delegointipäätös:
§2 Kunnangeodeetin päätös- ja toimivallan siirto (delegointi), 08.06.2017
Käyttölupapäätös:
§1 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen, Kyrkslätts Marthaförening rf, marthastugan, WOHLS 257-490-1-142, 07.06.2017
§2 Käyttöoikeuden jatkaminen Skogsreviret Nyved Ab Oy:lle Vuohimäkeen, 12.06.2017
§3 Kantvikin Purjehtijat ry:n vuokrasopimuksen (1.6.2014 - 31.5.2019) muutos, 19.06.2017

 

Esityslistan julkaisemisen 24.8.  jälkeen ovat tulleet seuraavat päätökset ja asiat:

Kuntatekniikan toimialajohtaja

Rakentamista koskeva päätös:
§ 1 Suunnittelutarjouksen hyväksyminen Vesitorninmäen kaava-alueen katu- ja rakennussuunnitteluun, 22.6.2017
§ 3 Jokiniityn kunnallistekniikan rakentaminen, lisätyön numero 17 hyväksyminen

Henkilöstöpäätös:
§ 1 Kuntatekniikan hallinnon kesätyöntekijän valinta, 12.6.2017
§ 4 Kokin palkkaaminen, vakanssi 2000600517, 22.6.2017
§ 7 Eron myöntäminen kaavoitusarkkitehdin virasta, vakanssi 3000991992, 5.7.2017
§ 8 Eron myöntäminen ravitsemistyöntekijän toimesta, vakanssi 2000600456
§ 10 Eron myöntäminen, vakanssi 2000700462, 12.7.2017
§ 9 Eron myöntäminen liikkennesuunnitteluinsinöörin virasta, vakanssi 3000151255

Hankintapäätös
§ 2 Hankintapäätös, jätevedenpumppaamoiden saneerausten hankinta 2017, 24.7.2017

Kuntatekniikkapäällikkö

Rakentamista koskeva päätös:

§11 Vesitorninmäen asemakaava-alueella suoritettavien maastotöiden puitesopimuksen mukainen hankintapäätös, 25.8.2017

§12 Puitesopimuksen mukainen hankintapäätös Kantvikin lähiliikuntapaikan maastotöiden suorittamisesta, 25.8.2017

§13 Ramboll Finland Oy:n tekemien puitesopimuksen mukaisten suunnittelun lisätyötarjousten numero 19 ja 20 hyväksyminen, 25.8.2017

 

Kunnossapitopäällikkö

Hankintapäätös:

§7 Masala, Sundet, Sarvvik aluehoitourakan lisätyön numero 5 hyväksyminen, 30.8.2017

 

Rakennuttamispäällikkö

Hankintapäätös:

§8 Jokirinteen oppimiskeskus, pohjatutkimuksen täydentäminen, 30.8.2017

Kunnangeodeetti
Käyttölupapäätös
§ 1 Maanvuokrasopimuksen määräajan jatkaminen, Kyrkslätts Marthaförening rf, marthastugan, WOHLS 257-490-1-142, 7.6.2017
§ 2 Käyttöoikeuden jatkaminen Skogsreviret Nyved Ab Oy:lle Vuohimäkeen, 12.6.2017
§ 3 Kantvikin Purjehtijat ry:n vuokrasopimuksen (1.6.2014-31.5.2019) muutos 19.6.2017

Delegointipäätös
§ 2 Kunnangeodeetin päätös- ja toimivallan siirto (delegointi), 8.6.2017

 

Valvottavat pöytäkirjat:

Palvelutuotannon jaosto 29.6.2017 ja 16.8.2017

Sepänkannaksen päiväkodin taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja, 2.11.2016

Tiejaoston kokouspöytäkirja 24.8.2017

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset, sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta kuntatekniikan lautakunnan käsiteltäväksi.

Käsittely

Varajäsen Erkki Ahlsten ehdotti, että jatkossa valvottavien hankintapäätösten listaukseen lisätään summat.

Esittelijä Anna-Kaisa Kauppinen muistutti, että kaikki viranhaltijapäätöset julkaistaan nykyään kunnan internet-sivuilla ja
ne on sieltä luettavissa.

.

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti ja että hankintapäätösten listaukseen lisätään summat näkyville.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____

 

Käsitellyt asiat