Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Kuntatekniikan lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 5.9.2017 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 6.9.2017.

Päätös

Lautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Jäppisen ja Bodil Lindholmin.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 5.9.2017 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 6.9.2017.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____

 

Käsitellyt asiat