Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kuntatekniikan toimialan organisaatio

KIRDno-2017-805

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntatekniikan toimialan henkilöstöorganisaatio on jaettu tulosalueiksi, jotka jakautuvat edelleen tulosyksiköiksi. Hallintosäännön 17 §:n mukaan lautakunta päättää toimialan jakamisesta tulosalueisiin ja 18 §:n mukaan toimialajohtaja päättää tulosyksiköistä. Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja on päättänyt 24.5.2017 § 40 toimialan organisaatiosta (viranhaltijapäätös oheismateriaalina). Lautakunta päättää omalta osaltaan, että kuntatekniikan toimialalla on maankäytön tulosalue, palvelutuotannon tulosalue ja viranomaistoiminnen tulosalue, jotka ovat jaettu edelleen tulosyksiköiksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää omalta osaltaan hallintosääntö 18 § mukaisesti, että kuntatekniikan toimialalla on maankäytön tulosalue, palvelutuotannon tulosalue ja viranomaistoiminnan tulosalue, sekä merkitsee tiedokseen kuntatekniikan toimilan organisaation muilta osin.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____

 

Käsitellyt asiat