Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kuntatekniikan lautakunta - ilmoitusasiat

KIRDno-2017-796

Valmistelija

  • Mia Lundström, mia.lundstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tiedoksi tulevat asiat, kuntatekniikan lautakunta

 

Lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

 

Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan hyväksyminen

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 4. vaihemaakuntakaavan kokouksessaan 24.5.2017.

Vuoden 2016 aikana tuli voimaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen muutokset, jotka koskivat maakuntakaavan vahvistamismenettelystä luopumista sekä kaavaehdotuksen lausuntomenettelyn toteuttamista. Muutoksen johdosta ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja, vaan kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Maankäyttö- ja rakennuslain 201 § mukaan maakuntahallitus voi valitusajan kuluttua määrätä maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Maakuntavaltuuston neljännen vaihemaakuntakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tehtiin 11 valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.6.2017 käsitellä 4. vaihemaakuntakaavan voimaantuloa MRL 201 §:n nojalla maakuntahallituksen kokouksessa 21.8.2017.

 

Vernerinpuiston asemakaava

Kaava on saanut lainvoiman 16.6.2017.

 

Sepänkannaksen päiväkodin taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja, 2.11.2016

 

Valvottavat pöytäkirjat:

Palvelutuotannon jaosto 29.6.2017 ja 16.8.2017

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat asiat.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____

 

Käsitellyt asiat