Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kuntatekniikan lautakunnan jäsenten, viran- ja toimenhaltijoiden sekä toiminnan esittely

KIRDno-2017-322

Valmistelija

  • Sirpa H. Salminen, sirpa.salminen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.6.2017 valinnut jäsenet, varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuntatekniikan lautakuntaan vuosiksi 2017 - 2019.

Lautakunnan tehtävät ja päätösvalta käyvät ilmi kunnan hallintosäännöstä. Lisäksi toimintaa ohjaa kunnan talousarvio, talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, käyttösuunnitelma sekä kunnan sisäisen valvonnan ohje.

Lautakunnan jäsenet ja kuntatekniikan lautakunnalle asioita valmistelevat viran- ja toimenhaltijat esittäytyvät ja esittelevät omalta osaltaan lautakunnan alaista toimintaa.

Ehdotus

Kuntatekniikan lautakunta päättää merkitä esittelyt tiedokseen.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____

 

Käsitellyt asiat