Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Asiantuntijoina kokouksessa olivat läsnä:

 

- hallintopäällikkö Sirpa Salminen
- kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi
- kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen
- kaavoitusarkkitehti Annika Pousi
- kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen
- kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström
- mittauspäällikkö Markku Korhonen

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____

 

Käsitellyt asiat