Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Valvottavat viranhaltijapäätökset, kuntatekniikan lautakunta

Perustelut

Kuntatekniikan lautakunnalle saatetaan tiedoksi ja valvottavaksi seuraavat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat:

Kuntatekniikan toimialajohtaja

§ 130. Porkkalan merikylän vuokrasopimuksen taloudellinen loppuselvitys.

§ 1. Hankeryhmän aettaminen GWG-koulukampuksen (Gesterbyn koulu, Winellska skola ja Kyrkslätt gymnasium) uudisrakentamishankkeelle.

§ 2. Hankeryhmän asettaminen Veikkolan koulun ja päiväkodin peruskorjaus- ja laajennushankkeelle.

§ 3. Hankeryhmän asettaminen Nissnikun koulun peruskorjaus- ja laajennushankkeelle.

§ 4. Jokirinteen oppimiskeskuksen uudisrakentamisen hankeryhmän nimeäminen.

§ 5. Hankeryhmän asettaminen Kirkkonummen suomenkielisen koulukeskuksen (Kirkkoharjun koulun ja Porkkalan lukion) peruskorjaushankkeelle.

§ 6. Puistoalueen ostaminen Veikkolan asemakaava-alueelta, kiinteistön 257-488-1-690 määräala. Kauppahinta 10.000,00 euroa.

§ 8. Hankintapäätös/liikennemerkit ja tarvikkeet (KT209479/KIR DNO 2018/1566). Kokonaisarvo sopimuskaudella yhteensä n. 24.000,00 eur (alv 0%).

§ 9. Hankintapäätös/maa-ainekset (KT208561/KIR DNO 2018/1487). Kokonaisarvo sopimuskaudella yhteensä n. 115.000,00 eur (alv 0%).

§ 10. Hankintapäätös: Ulkoleikkipaikkavälineiden hankinta puitejärjestelyllä, 1.optiovuoden käyttäminen. Hankintojen arvo optiokaudella 100.000,00 eur (alv 0%).

§ 12. Hankeryhmän asettaminen Veikkolan kirjaston peruskorjaushankkeelle.

§ 13. Maa-aineisten hankinta (KT208561/Kir Dno 2018/1487)/hankintaoikaisu.

§ 14. Irtaimiston luovutus: kuntatekniikan hevosvaunut.

Toimitilapäällikkö

§ 37. Hankintapäätös Kantvikin koulun kuntotukimus peruskorjausta varten hankinnasta. Kokonaishinta 39.878,00 eur.

§ 1. Nissnikun siirtokelpoisen koulun paineviemärin siirto. Kokonaishinta 12.276,63 eur (alv 0%).

§ 2. Pääkirjaston peruskorjaus- ja laajennushanke, rakennusurakka, lisä- ja muutostyöt 6, 25, 26, 32, 37, 39, 40, 41, 44 ja 48. Yhteishinta 26.371,03 eur (alv 0%).

§ 4. Pääkirjaston peruskorjaus- ja laajennushanke, putki- ja sprinkleriurakka, lisä- ja muutostyöt 3, 4 ja 9. Yhteishinta 25.494,61 eur (alv 0%).

§ 5. Pääkirjaston peruskorjaus. ja laajennushanke, sähköurakka, lisä- ja muutostyöt 7, 10, 11 ja 14. Yhteishinta 9.863,79 eur (alv 0%).

§ 6. Pääkirjaston peruskorjaus- ja laajennushanke, rakennusurakka, lisä- ja muutostyöt 46, 49. Yhteishinta 785,12 eur (alv 0%).

§ 7. Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjaus- ja laajennushanke, ilmanvaihto- ja automaatiourakka (IVA), isä- ja muutostyöt 11, 12, 13, 14, 15 ja 16. Yhteishinta 3.490,63 eur (alv 0%).

Kunnanarkkitehti

§ 14. Hankintapäätös, Kt 51 Båtvikin alueen liikennejärjestelyiden toimenpideselvitys, Kirkkonummi ja Siuntio. Arvioitu kokonaishinta 29.360,00 eur (alv 0%), Kirkkonummen kunnan osuus kustannuksista 14.680,00 eur (alv 0%).

§ 1. Hankintapäätös, Gesterbyn yleisuunnitelman tarkennus, yht. 39.525,00 eur (alv 0%)

§ 2. Kunnaosien numerointi.

Kunnossapitopäällikkö

§ 55. Hankintapäätös - Masala, Sundet, Sarvvik aluehoitourakan lisätyö numero 25 (9/2018).

§ 56. Hankintapäätös - Latukoneen siirto kuntakeskuksen ja Veikkolan välillä. HInta 12.500,00 eur (alv 0%).

§ 1. Hankintapäätös - Kirkkonummen keskustan talvihoitourakka lisätyö 2 (1/2019). Hinta 2.500,00 eur (alv 0%).

§ 2. Hankintapäätös, Veikkolan talvihoitourakka lisätyö 4 (1/2019). Hinta 9.300,00 eur/talvikausi (alv 0%), lisätyökustannukset sepelin kuormauksesta 5.950,00 eur/talvikausi.

§ 3. Hankintapäätös - Kirkkonummen keskustan talvihoitourakka lisätyö 3 (2/2019).

§ 4. Hankintapäätös - Kirkkonummen keskustan talvihoitourakka lisätyö 4 (3/2019).

§ 5. Hankintapäätös - Kirkkonummen keskustan talvihoitourakka lisätyö 5 (4/2019).

Kuntatekniikkapäällikkö

§ 103. Masalan alueen kunnallistekniikan suunnittelu, lisätyön nro 14 hyväksyminen.

§ 104. Vesitorninmäen katu- ja rakennusssuunnittelu, lisätyön nro 4 hyväksyminen.

§ 105. Asemapuiston rakennusurakan lisätyön numero 13 hyväksyminen. Kokonaishinta 28.996,80 eur (alv 0%).

§ 106. Munkinmäentien jatko ja keskusta-Tolsa kevyenliikenteenväylän katu- ja rakennussuunnittelu, lisätyö 1 hyväksyminen. Kokonaishinta 6.000,00 eur (alv 0%).

§ 107. Volsintien jk + pp:n rakennussuunnittelu, lisätyö 7 hyväksyminen. Kokonaishinta 895,00 eur (alv 0%).

§ 1. Puitesopimuksen mukainen hankintapäätös keskusta-alueen katujen yleissuunnittelun maastotöiden suorittamisesta. Kokonaishinta 31.622,00 eur (alv 0%).

§ 2. Kunnallistekniikkapalvelujen urakkaohjelman päivittäminen. Arvioitu kokonaishinta 1.800,00 eur (alv 0%). 

§ 3. Vesitorninmäen kaava-alueen katu- ja rakennussuunnittelu, näytteenotto täytemaasta puitesopimuksen mukaisena lisätyönä. Kokonaishinta 3.380,00 eur (alv 0%).

§ 4. Alikulun hissien sähkönsyötön selvitystyö, tarjouksen hyväksyminen. Enimmäishinta 2.000,00 eur (alv 0%).

§ 5. Volsintien jk + pp:n rakennussuunnittelu, suunnitteluhankkeen taloudellisen loppuselvityksen hyväksyminen ja lisätyötarjouksen hankintapäätös. Kokonaishinta 15.160,65 eur (alv 0%), josta kunnan osuus 50% eli 7.580,325 eur (alv 0%).

§ 6. Veikkolan alueiden 13 (Kaskiniitty) ja 14 (Lammaskallio) suunnitelmaehdotusten hyväksymispäätös.

§ 7. Keskustan yleissuunnittelu, lisätyö 1 hyväksyminen. Kokonaishinta 29.000,00 eur (alv 0%).

§ 8. Tinanpuiston alueen kunnallistekniikan urakan lisätyön numero 5 hyväksyminen. Kokonaishinta 22.486,48 eur (alv 0%).

Kiinteistöteknikko

§ 25, Haapiorinne asemakaava-alueen omakotitontin vuokrauspäätös, K4069T1. Perusvuokra 3.600,00 euroa vuodessa.

Kunnangeodeetti

§ 25. Suostumus koskien Kantvikin Purjehtijat ry:n maanvuokrasopimusta.

§ 26. Hankintapäätös: Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Munkinmäentie 3, Kirkkonummi. Kustannusarvio 7.800,00 eur (alv 0%).

§ 27. Erillisen tonttijaon hyväksyminen: kunnanosan 5 korttelin 150 tontit 19, 20, 21 ja 22.

§ 28. Erillisen tonttijaon hyväksyminen: kunnanosan 5 korttelin 142 tontit 18, 19, 20 ja 21.

§ 3. Maanvuokraus matkaviestintukiasemalle Volsissa kiinteistöllä 257-490-1-142. Vuokra 9.500,00 euroa koko vuokra-ajalta.

Maankäyttöteknikko

§ 8. Kahden puistomuuntamon sijoittaminen Vesitorninmäen asemakaava-alueelle.

Ylläpitopäällikkö

§ 1. Hankintapäätös Kirkkoharjun, Nissnikun ja Gesterbyn koulun irtaimiston homepuhdistuksesta ja siirroista. Kattohinta 29.664,00 eur (alv 0%).

Pöytäkirjoja tiedoksi:
Palvelutuotannon jaosto 28.11.2018
Tiejaosto 13.12.2018
Kirkkoharjun koulun vastaanottotarkastuspöytäkirja 4.1.2019
Nissnikun koulun vastaanottotarkastuspöytäkirja 4.1.2019
Palvelutuotannon jaosto 16.1.2019

Ilmoitusasiat:

Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunnan ote pöytäkirjasta 22.01.2019, § 5 Kuntatekniikan lautakunnan ja viranhaltijoiden valtuuttaminen vuoden 2019 kunnallistekniikan suunnittelutöiden ja rakennusurakoiden hankintoihin.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset, sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 92 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta kuntatekniikan lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____