Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Tie- ja ulkoilualueiden valaistuksen huoltotyöurakan option käyttäminen

KIRDno-2017-524

Valmistelija

  • Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon lautakunta on kokouksessaan 26.1.2017 § 14 valinnut tie- ja ulkoilualueiden valaistuksen huoltotöiden urakoitsijaksi vuosille 2017 - 2018 ja optiona vuosille 2019 - 2020 Suomen Energia-Urakointi Oy:n halvimman vertailuhinnan 255 204,40 euroa (alv 0%) perusteella. Samalla päätettiin, että mikäli käytetään optiota, tuodaan asia erikseen lautakunnan päätettäväksi, kun varsinainen urakka-aika on päättymässä.

Suomen Energia-Urakointi Oy on 22.11.2018 kirjallisesti ilmoittanut, että ovat halukkaita jatkamaan tie- ja ulkoilualueiden valaistuksen huoltotöiden suorittamista optiokauden 1.3.2019 - 28.2.2021 ajan. Sopimuksen mukaisia huoltotöitä on noin 85 000 euroa (alv 0%) vuodessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää käyttää urakkasopimuksen mukaista optiota tie- ja ulkoilualueiden valaistuksen huoltotöissä ja jatkaa Suomen Energia-Urakointi Oy:n kanssa solmittua sopimusta optiokauden ajaksi 1.3.2019 - 28.2.2021.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____