Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Asiantuntijoina kokouksessa olivat läsnä:
kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi
kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström

 

Kuntatekniikan lautakunta päätti käsitellä tämän pykälän jälkeen 23 §, 28 § ja 29 § sekä kokouksen viimeisenä 27 §.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____