Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kirkkonummen kunnan toripaikka- ja tapahtumamaksut 2019

KIRDno-2018-1015

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen kokouksessa 11.6.2018 muissa asioissa keskusteltiin Kirkkonummen keskustan ja Veikkolan torin elävöittämisestä selvittämällä mahdollisuutta avata kunnan torit kokeiluluontoisesti maksuttomaan kuntalaisten käyttöön torstaisin ja lauantaisin kesäkaudella 2018. Käyttäjät voivat omatoimisesti ja maksutta käyttää torialuetta esim. kirpputorimyyntiä varten. Kunta ei tarjoa mahdollisille torin käyttäjille pöytiä, sähköä tai muita palveluita. Torin käyttäjät ovat itse vastuussa toiminnastaan ja alueen siistinä pitämisestä omalta osaltaan.
Kirkkonummen kunnan torisääntöjen muutos on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 20.9.2007 § 93. Torisääntöjen mukaan:
- torikauppaa saadaan harjoittaa ainoastaan Kirkkonummen kunnan keskustan ja Veikkolan toreilla (torisääntö 3 §).
- Torikauppaa saadaan harjoittaa maanantaista lauantaihin klo 7 ja klo 14 välisenä aikana (torisääntö 10 §).
- Kesällä 15.5.-31.8. välisenä aikana torikauppaa saadaan lisäksi harjoittaa lautakunnan erikseen vahvistamina arkipäivinä klo 14-19 (torisääntö 10 §). 


Oheismateriaali:
- Kirkkonummen kunnan torisääntö

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää:

1.
ottaa tämän kokousasian käsittelyyn erikseen toimitetulta lisälistalta

2.
että, torikauppaa saadaan harjoittaa Kirkkonummen toreilla kesällä 25.6.-31.8.2018 torstaisin klo 14-19

3.
että, Kirkkonummen ala- ja ylätorilla sekä Veikkolan torilla ei peritä toripaikkamaksua torstaisin toriajalla klo 7-19 ja lauantaisin toriajalla klo 7-14 kesäajalla 2018 (25.6.2018 – 31.8.2018)

4.
olla perimättä maksua ProLocalis Oy:ltä tulevilta käyttökerroilta (kunnossapitopäällikön viranhaltijapäätös 26.4.2018 (YA-017-2018)

5.
että torikauppaa ei saa harjoittaa vuosi- ja kuukausipaikan lunastaneiden paikoilla

6.
että, sähkön käytöstä torstaisin klo 7-14 ja lauantaina 7-14 peritään normaali toripaikkamaksu kuntatekniikan lautakunnan 14.12.2017 § 53 hyväksymän hinnaston mukaan

7.
että, sähkön käyttömahdollisuutta ei ole torstaisin klo 14-19

8.
että, kunnalla ei ole torivalvoja toriajalla torstaisin klo 14-19 ja lauantaisin klo 7-14 kesäajalla (25.6.2018-31.8.2018)

9.
että, toripaikan käyttäjä on vastuussa myyntipaikan turvallisuudesta ja kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta.
 

10.
todeta, että torimyynti ei ole sallittu silloin, kun kunta on kieltänyt tavanomaisen torimyynnin torisäännön 14 §:n perusteella esim. Kirkkonummi-päivien aikana.
11.
todeta, torisäännön 5 § :n nojaten, että torikauppaa saa harjoittaa ainoastaan merkatuilla toripaikoilla
12.
todeta, torisäännön 10 § :n nojaten, että ajoneuvoja ei saa pysäköidä torialueella torimyynnin ajaksi
13.
todeta, torisäännön 11 §:n nojaten, että torikauppiaat ovat velvollisia toripaikkansa puhtaanapidosta 
14.
todeta, torisäännön 8 §:n nojaten, että Kirkkonummen ylätorilla saadaan myydä vain elintarvikkeita tai muuta uutta tavaraa

15.
tarkistaa pöytäkirja tämän osalta kokouksessaan

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnallistekniikkapalveluiden perimät maksut on vahvistettu vuosittain. Kuntatekniikan lautakunta päätti 14.6.2018 § 100 torikaupasta Kirkkonummen toreilla kesäkaudella 2018. Kirkkonummen kunnan torisääntö on vuodelta 2007.

Torien ja yleisten alueiden käyttö tulee olla luvanvaraista. Luvanvarainen toiminta on edellytys alueiden asianmukaiselle ja turvalliselle käytölle.
 

Torikauppa toriaikaan

Voimassa olevan torisäännön mukaan torikauppaa saadaan harjoittaa vain Kirkkonummen keskustan ja Veikkolan toreilla.

Kirkkonummen kunnan nykyisten torisäännön mukaan torikauppaa saadaan harjoittaa arkisin ja lauantaisin kello 7.00 ja 14.00 välisenä aikana. Kesällä (1.4.-31.10.) torikauppaa saadaan lisäksi harjoittaa lautakunnan erikseen vahvistamina arkipäivinä kello 14.00-19.00. Torikauppa-aika on perusteltua muuttaa siten, että torikauppaa saadaan harjoittaa kunakin arkipäivänä ja lauantaisin klo 8.00-15.00. Kesäkaudella 1.4.-31.10. torikauppaa saadaan harjoittaa torstaisin myös kello 15.00-19.00.

Toripaikalta on veloitettu maksu talvikaudelta 1.11.-31.3. Torien käyttö talvikaudella on hyvin vähäistä, eikä ole perusteltua periä torimaksua talvikaudelta 1.11.-31.3.

Kunnalla on torivalvoja torin aukioloaikoina:
talvikautena 1.11. – 31.3. ma-la klo 8.00-15.00
kesäkaudella 1.4. – 31.10 ma-la klo 8.00-15.00 sekä kesäkaudella  torstaisin myös klo 15.00-19.00.
 

Torien ja muiden yleisten alueiden käyttö toriajan ulkopuolella:

Kirkkonummen torien käytöstä toriajan ulkopuolella on veloitettu tapahtumamaksu ja sähkön mahdollisesta käytöstä on peritty maksu. Torit ja muiden yleisten alueiden käyttöoikeus haetaan lupapiste.fi -palvelun kautta.

Puistoalueiden käytöstä perii kunta erillisen maksun. Puistoalueiden ja muiden hoidettujen viheralueiden käyttö edellyttää alku- ja loppukatselmuksen pitämistä.

Kunta on veloittanut saman maksun hyväntekeväisyystapahtumista, yleishyödyllisistä tapahtumista, alueellisilta toimijoilta, poliittisilta järjestöiltä ja kaupallisilta toimijoilta. Uudessa hinnastossa esitetään, että hyväntekeväisyystapahtumat (esim. varainkeruutapahtumat) ovat maksuttomia, yleishyödyllisiltä tapahtuman järjestäjiltä (esim. Kirkkonummipäivät ja liikenneturvallisuustempaukset) ja alueellisilta toimijoilta sekä poliittisilta järjestöiltä (esim. asukasyhdistyksiltä ja poliittisilta järjestöiltä) veloitetaan alennettu maksu. Kaupallisista tapahtumista veloitetaan täysmääräinen maksu.   

Tapahtumajärjestäjät saattavat pyytää erillisiä toimenpiteitä, kuten esim. katuvalojen sammuttamista ja liikennejärjestelyitä. Kunta tilaa liikenne- ja katuvalojen sammuttamisen tie- ja katuvalojen huoltourakoitsijalta. Liikennejärjestelyt suoritetaan mahdollisuuksien mukaan omana työnä. Kunta on veloittanut aiheutuneet kustannukset tapahtumajärjestäjältä ja näin menetellään jatkossakin.

 

Keskustan Limnellin aukion ja Galleriakäytävän vitriinien vuokrat

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on 25.3.2010 § 25 päättänyt Galleriakäytävän vitriinien ja Limnellin aukion teematorin vuokrauksesta. Palvelutuotannon lautakunta on 24.4.2014 § 47 päättänyt Limnellin aukion käytöstä.

Aikaisempien päätöksien perusteella Limnellin aukion ympärillä sijaitsevat yritykset voivat vuokrata alueen välittömästi yrityksensä ulkopuolella. Vuokrattavalla alueella olevat rakennelmat yms. tulee olla poistettu liikkeen kiinniolon aikana.

Kirkkonummen kunnan torisääntö tuodaan lautakunnan käsittelyyn seuraavaan kokoukseen.


Liite:
- Kunnallistekniikkapalveluiden perimät toripaikka- ja tapahtuma-maksut 1.1.2019 lukien

 

Oheismateriaalit:
- Kirkkonummen kunnan torisääntö
- Kunnallistekniikan investointipalveluiden ja kunnallistekniikan kunnossapitopalveluiden perimät maksut 1.1.2018 lukien

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää, että:

1. torimaksua ei peritä talvikaudella 1.11.-31.3.
2. torikauppaa saadaan harjoittaa kunakin arkipäivänä ja lauantaisin klo 8.00-15.00. Kesäkaudella 1.4.-31.10 torikauppaa saadaan harjoittaa torstaisin myös kello 15.00-19.00.
3. kunnalla on torivalvoja torin aukioloaikoina
4. Hyväntekeväisyystapahtumat ovat maksuttomia
Yleishyödyllisiltä tapahtuman järjestäjiltä ja alueellisilta toimijoilta sekä poliittisilta järjestöiltä veloitetaan alennettu maksu
Kaupallisista tapahtumista veloitetaan maksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti
5. erillisistä toimenpiteistä (esim. katu- ja liikennevalojen sammuttaminen sekä liikennejärjestelyt) aiheutuneet kustannukset veloitetaan tapahtuman järjestäjältä
6. torisääntöön lisätään Limnellin aukion teematorin ja Galleriakäytävän vitriinien vuokrauksen osalta
7. todeta, että Limnellin aukion ympärillä sijaitsevat yritykset voi vuokrata alueen välittömästi yrityksensä ulkopuolella. Jatkossa yrittäjiä ei velvoiteta poistamaan rakennelmat yms. liikkeen kiinniolon aikana.
8. hyväksyä liitteenä olevat kunnallistekniikkapalveluiden perimät toripaikka ja tapahtuma-maksut 1.1.2019 lukien
9. tarkastaa pöytäkirjan tämän kokousasian osalta kokouksessa.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta palautti uudelleen valmisteltavaksi kokouksessa annetuilla evästyksillä.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____