Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kuntatekniikan lautakunnalle saatetaan tiedoksi ja valvottavaksi seuraavat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat:

Kuntatekniikan toimialajohtaja

§ 18
Eron myöntäminen, kunnossapitopalveluiden aluehoitaja

Rakennuttamispäällikkö

§ 9
Kantvikin päiväkoti lisä- ja muutostyöt 12, 43A, 52, 53, 56 ja 59, yhteensä 18.213,35 eur

§10
Veikkolan koulu ja päiväkoti, rakennushankkeen P1-asiantuntijapalvelur, kattohinta Veikkolan päiväkoti 23.000,00 € ja Veikkolan koulu 24.500,00 €.

§11
Veikkolan koulu ja päiväkoti, rakennushankkeen tietomallikoordinaattori, kattohinta 17.380,00 €.

§12
Gesterbyn suomenkielisen koulun rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus sekä sisäilmatutkimus, kokonaishinta 35.400,00 € (alv 0%)

Kuntatekniikkapäällikkö

§ 14
Kirkkonummentien ja Vanhan Rantatien risteyksen liikennevalojen uudistaminen, hankintasopimuksen kokonaishinta optioineen 5.490,00 € (alv 0%)

§ 15
Vanhan Rantatien bussipysäkkien ja polkupyörien pysäköintialueen suunnittelu lisätyönä, tarjouksen hyväksyminen, kokonaishinta 4.800,00 eur, alv 0 %

§ 16
Vesitorninmäen kaava-alueen katu- ja rakennussuunnittelu, pohjatutkimusten lisätyötarjouksen hyväksyminen, kokonaishinta 18.500,00 eur alv 0 %

§ 17
Masalan urheilupuiston kaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu, lisätyö nro 10 hyväksyminen, hankintasopimuksen kokonaishinta 8.800,00 eur alv 0 %

§18
Projektipankin hankinta kuntatekniikkapalvelujen käyttöön, kokonaishinta 30.000,00€ alv 0 %

§19
Stabiloinnin aikaiset radan ja ympäröivien rakennusten tarkemittausten suorittaminen, kokonaishinta 20.090,00€

Maankäyttöteknikko

§ 1
Puistomuuntamon sijoittaminen Koulupolun viereen

Valvottavat pöytäkirjat:

- Palvelutuotannon jaoston pöytäkirja 13.9.2017
- Tiejaoston pöytäkirja 21.9.2017

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset, sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 92 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta kuntatekniikan lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____