Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 3.10.2017 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 4.10.2017.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kim Männikön ja Carl-Johan Kajantin.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 3.10.2017 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 4.10.2017.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____