Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2016-2017

KIRDno-2017-141

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälien 7 ja 11 mukaan, tulee kunnan vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.
Kaavoituskatsauksessa esitellään kaavahankkeet lyhyesti sekä kerrotaan näiden käsittelyvaiheista. Katsauksen tiedot ovat luonteeltaan toteavia. Siinä ei linjata uusia asioita.

Liite: Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2016-2017

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää:

1.
hyväksyä omalta osaltaan kaavoituskatsauksen
2.
toimittaa katsauksen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
3.
julkaista kaavoituskatsauksen kunnan kotisivuilla sekä monisteena, joka pidetään saatavana kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, palvelupisteessä ja kirjastoissa

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta siirtää tämän pykälän käsiteltäväksi seuraavaan lautakunnan kokoukseen 28.9.

 

Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 21.36.

Valmistelija

  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää:

1.
hyväksyä omalta osaltaan kaavoituskatsauksen

2.
toimittaa katsauksen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle

3.
julkaista kaavoituskatsauksen kunnan kotisivuilla sekä monisteena, joka pidetään saatavana kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, palvelupisteessä ja kirjastoissa.

Käsittely:

Matti Kaurila esitti seuraavan muutosehdotuksen:
Kaavoituskatsauksesta poistetaan lause "Tällä hetkellä uudisrakentamisessa kerrostaloasuminen on Helsingin seudun suosituin asuinmuoto ja näin on tilastojen mukaan myös Kirkkonummella."
Puheenjohtaja totesi, että Matti Kaurilan ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti keskustelun jälkeen:

1.
hyväksyä omalta osaltaan kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksesta poistetaan lause "Tällä hetkellä uudisrakentamisessa kerrostaloasuminen on Helsingin seudun suosituin asuinmuoto ja näin on tilastojen mukaan myös Kirkkonummella."

2.
toimittaa katsauksen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle

3.
julkaista kaavoituskatsauksen kunnan kotisivuilla sekä monisteena, joka pidetään saatavana kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, palvelupisteessä ja kirjastoissa.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____