Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Veikkolan Hiekkamäen alueen 11 urakan vastaanotto

KIRDno-2017-69

Valmistelija

  • Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon lautakunta päätti valita Veikkolan Hiekkamäen alueen 11 kunnallistekniikan rakennusurakoitsijaksi 2.3.2017 § 33 kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta halvimman tarjoushinnan perusteella Oy Göran Hagelberg Ab:n kokonaishinnalla 1.898.000 €, alv 0 %, josta katu- ja puistorakentamisen osuus oli 1.418.000,00 € ja vesihuollon osuus 418.000,00 €. Urakkasopimuksen mukaan urakan piti olla valmis ja luovutettu tilaajalle 30.11.2018 mennessä. Takuuajan vakuus, jonka tulee olla voimassa kaksi vuotta ja kolme kuukautta urakan vastaanotosta on 2 % urakan toteutuneesta kokonaishinnasta.

Rakenteet valmistuivat määräaikaan mennessä ja ne otettiin kunnan hoitoon. Varsinainen urakan vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys hyväksyttiin 11.2.2019. Vastaanoton suoritti katu- ja puistorakenteiden osalta kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen ja vesihuollon osalta vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits.

Urakan kokonaishinta:

  Kunnallistekniikan osuus Vesihuollon osuus
Urakkasumma 1.418.000,00 €

418.000,00 €

Lisä- ja muutostyöt 320.386,67 €

145.069,78 €

 

Suurimmat lisätyöt:

Valaisinpylväiden ja valaisimien asennus

98.000,00 € (kunnallistekniikka)

Lisälouhinnat                   

59.648,00 € (kunnallistekniikka)

Alitalontien ja -kujan sekä Kalljärvenpolun
hulevesilinjojen jatkaminen

132.515,68 € (vesihuolto)

                          

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää:

  1. Hyväksyä Veikkolan Hiekkamäen alueen 11 kunnallistekniikan rakennusurakan vastaanotetuksi vastaanottopöytäkirjan mukaisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____