Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Valvottavat viranhaltijapäätökset, kuntatekniikan lautakunta

Perustelut

Kuntatekniikan lautakunnalle saatetaan tiedoksi ja valvottavaksi seuraavat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat:

Kuntatekniikan toimialajohtaja

§ 15. Kunnan edustajan määrääminen kunnan kokonaan tai osittain omistamien yhtiöiden yhtiökokouksiin vuodelle 2019.

§ 20. Oman HSL-kortin käyttö työtehtävissä.

Kuntatekniikkapäällikkö

§ 9. Vesitorninmäen kaava-alueen katu- ja rakennussuunnittelu, lisänäytteenotto täytemaasta. Kokonaishinta 3 834,00 eur (alv 0%).

§ 10. Hankintapäätös, Kirkkonummen hulevesireittien tarkastelu. Kokonaishinta 4 275,00 eur (alv 0%).

§ 11. Vanha Rantatien kadunpitopäätös Vesitorninmäen asemakaavan osalta.

§ 13. Päätös pilaantuneiden maiden vastaanottotarjouksen hyväksymisestä. Sopimuksen ennakoitu arvo 8 000,00 eur (alv 0%).

§ 14. Metsätorpantien ja Högsätersintien liikennemerkkisuunnitelman hyväksymispäätös.

§ 15. Aseman alikulun saneerausurakan lisä- ja muutostöiden hankintapäätös. Kokonaishinta optioineen 48 145,20 eur (alv 0%).

§ 16. Suunnittelutarjouksen hyväksyminen tievalaistuksen suunnittelusta Lamminpääntielle välille nro 280 - kunnan raja sekä valaistuksen suunnittelusta jalankulku- ja polkupyöräväylille Sarvvikissa. Kokonaishinta yhteensä 6 430,00 eur (alv 0%).

Maankäyttöteknikko

§ 1. Jokiniityntie haltuunotto.

Kunnossapitopäällikkö

§ 6. Hankintapäätös Veikkolan talvihoitourakka lisätyö 5 (2/2019).

§ 7. Hankintapäätös Veikkolan talvihoitourakka lisätyö 6 (3/2019).

§ 8. Hankintapäätös Veikkolan talvihoitourakka lisätyö 7 (4/2019).

Pöytäkirjoja tiedoksi:

Tiejaoston pöytäkirja 31.1.2019
Palvelutuotannon jaoston pöytäkirja 13.2.2019

Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja, Hiekkamäen alueen 11 rakentaminen, 11.2.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset, sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 92 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta kuntatekniikan lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____