Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 5.3.2019 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 6.3.2019.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Katja Juutin ja Sanni Jäppisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 5.3.2019 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 6.3.2019.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____