Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Asiantuntijoina kokouksessa olivat läsnä:
kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen
kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström
kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi
kaavoitusarkkitehti Annika Pousi
kaavoitusteknikko Mikael Pettersson
arkkitehti Pekka Vehniäinen Sitowise Oy


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____