Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ilmoitusasioita tiedoksi

Valmistelija

  • Maria Pudas, kaavoitussihteeri, maria.pudas@kirkkonummi.fi
  • Ansa Virtanen, rakennus- ja asuntoasiantuntija, ansa.virtanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

Helsingin seudun kuntien ja valtion keskinäinen MAL-sopimus vuosille 2016 - 2019 on hyväksytty seudun kunnissa vuonna 2016. MAL-sopimuksen toteutumista seurataan vuosittain keräämällä seurantatietoja. Tätä koordinoi Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Uudenmaan liitto.

Voimassa oleva MAL-sopimus määrittelee kuntien tavoitteet asuntotuotannolle sekä uusien asemakaavojen asuinrakennusoikeudelle. Kirkkonummen vuosittainen asuntotuotantotavoite on hieman liki 400 asuntoa ja uutta asuinrakennusoikeutta kunnan tulisi kaavoittaa joka vuosi lähes 40 000 k-m2.

MAL-sopimuksen seurantatulokset Kirkkonummella vuonna 2018

Vuonna 2018 valmistui yhteensä 450 asuntoa, joista 359 kpl kerrostaloasuntoja ja 91 kpl pientaloasuntoja. Asumisoikeusasuntoja valmistui 35 kpl, valtion tukemia ARA-asuntoja 131 kpl, vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja 92 kpl ja omistusasuntoja 192 kpl. MAL-sopimustavoite siis saavutettiin.

Vuonna 2018 tuotetun uuden asuinkerrosalan kokonaissummat Kirkkonummella:

Voimaan tullut/ hyväksytty asuinkerrosala k-m2 (netto)

Voimaan tullut/ hyväksytty asuinkerrosala k-m2 (brutto)

4 559

32 533

 

Vuonna 2018 Kirkkonummella hyväksyttiin ja sai lainvoiman kolme asemakaavaa: Veikkolan keskustan korttelin 39 muutos (uusi asuinkerrosala 50 k-m2), Laguksenpuisto (4 214 k-m2) sekä Asemanseudun 2. vaihe (295 k-m2). Asuinrakennusoikeuden osalta tavoitteeseen ei siis tältä osin päästy.

Tilanne korjautuu vuonna 2019, sillä hyväksymiskäsittelyssä on nyt alkuvuonna asuinrakennusoikeudeltaan merkittäviä asemakaavoja: Sarvvikinportti (n. 28 000 k-m2), Juhlakallio (n. 33 000 k-m2) ja Tolsanmäki (n. 45 500 k-m2). Vuonna 2019 saadaan lisäksi kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn ja mitä oletettavimmin myös lainvoimaisiksi seuraavat asemakaavat, joiden uusi asuinrakennusoikeus on merkittävä: Masalanportti (n. 10 600 k-m2) ja mahdollisesti myös Sarvvikinranta (n. 25 600 k-m2). Mikäli Prikirannan (n. 22 900 k-m2) kunnallistekniset suunnitelmat edellyttävät vain vähäisiä muutoksia kaavakarttaan, on mahdollista saada myös Prikiranta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuonna 2019. Uutta asumisen kerrosalaa vuonna 2019 tulisi näin ollen arviolta yhteensä 165 600 k-m2.

Asuinrakentamisen asemakaavavaranto tilanne 31.12.2018:

Kerrostalovaranto k-m2

Pientalovaranto k-m2

Asumisen varanto yhteensä k-m2

114 517

148 723

263 240

 

******

Lisäksi lautakunnalle saatetaan tiedoksi palvelutuotannon jaoston 13.2.2019 päätökset:

§ 13 Palvelutuotannon jaoston toimintakertomus vuodelta 2018
§ 14 Palvelutuotannon jaoston vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat asiat.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____